Barn leker på uteområdet - Myrane Kanvas-barnehage

Å begynne i barnehagen

 En god tilvenning i barnehagen er viktig for at barnet skal få en best mulig start i sin nye hverdag. En myk start gir et godt grunnlag for en god barnehagehverdag. Dette gjelder særskilt for de yngste barna, som ofte har sitt første møte med barnehagen utenfor hjemmet.

Hvordan kan du forberede ditt barn til barnehagestart?
I vår barnehage inviterer vi alle foreldre som har barn som skal begynne i barnehagen til et foreldremøte før barnet begynner. Dere er også hjertelig velkommen til å avtale et besøk i forkant av tilvenningen, slik at barnet kan møte både de voksne, barna og de fysiske omgivelsene de skal forholde seg til. La gjerne barnet få utforske barnehagens uteområde utenom åpningstid før oppstart. Bruk gjerne nettsidene våre til å lære deg navnene på personalet som skal jobbe med ditt barn. Snakk med barnet om barnehagen og gjenta navnene på personalet, slik at barnet venner seg til ordlydene. Sitt gjerne sammen med barnet ditt og vis han bilder av barnehagen og personalet.

Om tilvenningsprosessen
Det er store individuelle forskjeller på hvor raskt et barn venner seg til sine nye omgivelser, og der hvor enkelte barn finner seg raskt til rette vil andre barn bruke noe lengre tid.
Hvor lenge skal barnet være i barnehagen? Hvor lenge skal foreldrene være til stede? Hvor mange dager er nødvendig? Dette vil varier fra barn til barn, men vi oppfordrer alle foreldre til å planlegge å sette av god tid til tilvenningstiden. Vi informerer mer om dette på det første foreldremøtet.

Før barnet begynner sender vi ut et velkommenbrev der det står hvem som er barnets tilknytningsperson i barnehagen. Dere får også invitasjon til en startsamtale med den barnehagelæreren som vil ha hovedansvar for deres barn. På denne samtalen er vi opptatt av å bli best mulig kjent med barnet deres og vi vil snakke med dere om hvem barnet er, hva han liker/ikke liker og om hvilke erfaringer barnet har gjort seg så langt i livet. Det kan være lurt at dere noterer ned spørsmål om ting dere lurer på, og ta dette opp på samtalen. Startsamtalen avholdes like før barnet starter eller i løpet av den første uken barnet går i barnehagen.

Tilknytningsperson
Den første tiden i barnehagen er det vanlig at barnet og foreldrene får én ansatt å forholde seg til. Dette gjøres for å skape trygghet og tilknytning mellom barnet og barnehagen. En spesiell tilknytningsperson er viktig, spesielt for de yngste, for å skape et trygt fundament for barnet den første tiden og for å gjøre det enklere for senere å relatere seg til andre voksenpersoner. Tilknytningspersonens oppgaver er bl.a. å informere foreldre om hvordan tilvenningsperioden skal foregå, barnehagens dagsrytme og andre praktiske forhold, introdusere barnet for andre barn og være tilgjengelig for barnet og foreldrene.

Avskjed
Det er viktig å informere barnet om avskjed, uansett hvor lite barnet er. Foreldrene gi beskjed til barnet og tilknytningspersonen om at de skal gå fra barnehagen, og det er viktig for barnet å se når foreldrene går. Barnet skal lære seg å stole på andre mennesker – at når far eller mor går og samtidig sier at de kommer senere for å hente; så skjer faktisk dette. Kosedyr eller andre tilknytningsgjenstander kan gi ekstra trygghet ved avskjed i tilvenningsperioden.

Gråt
Det er ikke uvanlig at barn gråter når foreldrene går. Dette trenger ikke være et tegn på en traumatisk opplevelse for barnet, men du og tilknytningspersonen må i fellesskap avgjøre om barnet er klart for å være der alene. Det er viktig å huske på at dette kanskje er første gangen barnet skal være alene med mennesker det ikke kjenner så veldig godt enda – og det å bli kjent kan ta litt tid. Hvis du blir urolig når barnet ditt gråter og lurer på hvordan det går når du ikke er der – si det til personalet så de kan ta kontakt med deg for å fortelle om, eller vise deg ved hjelp av bilder, hvordan barnet ditt har det.

Hva har du krav på fra arbeidsgiver ved tilvenning i barnehage?
Arbeidsmiljøloven nevner ikke spesifikt tilvenning i barnehage, men det er vanlig at arbeidsgiver gir permisjon i forbindelse med barnehagetilvenning. En stor andel arbeidsgivere har lønnet velferdspermisjon som en del av tariffavtalen eller som en del av sin praktiserende personalpolitikk, så her må du/dere sjekke med egen arbeidsgiver om gjeldende praksis.

Et par nyttige linker om tilvenning i barnehagen