Gutt som klatrer i trær
Bilde av to gutter som studerer bakken
P1030384-1024x768[1] - Kopi
Barn leker på uteområdet - Myrane Kanvas-barnehage
Myrane

Temaarbeid

Vi benytter temaarbeid som metode i vårt pedagogiske arbeid. Gjennom barnehageåret 2017-2018 vil vi jobbe med temaet «Skogen».

Vi har delt temaarbeidet vårt inn i tre hovedperioder.
«Se bladene faller» oktober og november
«Gå i skogen – hugge ved» januar til og med mars
«Jeg gikk en tur på stien» april til og med juni

Barns interesser, skaperglede, undring og utforsking rundt temaene styrer prosessen. Dette sikrer at barna er medvirkende i sin egen læring og danning. Barnehagens personale måter barn med omsorg, tillit og respekt. Vi arbeider tverrfaglig og benytter alle rammeplanens fagområder som metoder for å gi barna ulike erfaringer og en bredere forståelse av temaene.

Gjennom arbeid med prosjekter vil vi tilrettelegge for at barn kan erfare og danne kunnskap om seg selv, andre mennesker og verden omkring. Vi ønsker å tilby alternativer til alle de kommersielle inntrykkene barn i dag måter ved at vi fordyper oss i samfunnsverdier.

Størrelsen på og tidsaspektet for et prosjekt kan variere fra en dag, til uker eller måneder der bare noen få eller mange deltar.