meisekasse
img_3613
img_3617
klekking
dscn1200

Bærekraftig barndom

Barna skal lære æ ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det. Barnehagen har derfor en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn. (Rammeplan for barnehagen)

Å få gode naturopplevelser og å bli kjent med naturens mangfold er sentralt for dannelsen av et miljøbevisst menneske.

Det å være i naturen er en viktig del av vårt miljøarbeid. Ansatte støtter barna i å oppdage mangfoldet i naturen gjennom å observere, utforske og under seg. Vi har ulike prosjekter der barn får lære om sammenhenger i naturen, hvordan vi mennesker kan påvirke omgivelsene våre og om hvordan vi i fellesskap kan ta ansvar for fremtiden vår.

Alle fugler små de er

I skogen rundt barnehagen har vi flere fuglekasser med kamera i. Disse overfører bilder til skjermer inne i barnehagen. Her får vi følge prosessen fra et fuglepar undersøker fuglekassen, bygger rede og legger egg, og videre til eggene klekkes og fugleungene til slutt flyr avsted. Gjennom høst og vinter tar vi vare på fuglene ved å lage matstasjoner med fuglefrø¸ og hjemmelagete meiseboller.

Fra jord til bord

I vår barnehage lærer barn om hvordan maten vi spiser blir til. I kjøkkenhagen er alle med på å så ulike frø¸ og sette poteter. I prosessen fra frø¸ til plante lærer barna om hva det er som skal til for å opprettholde liv og skape vekst. I denne læringen tar de i bruk alle sansene og de erfarer det å følge en prosess over tid gjennom de ulike årstidene.

 

Små kan også

Barn og ansatte sorterer barnehagens avfall, og barna er med på å levere glass og metall til returpunkt. Hver vår deltar barnehagen, Kleppestø ungdomsskole og Askøy vgs sammen i «Hold Norge rent aksjonen» og plukker vi boss i vårt felles nærmiljø¸.

Gi liv til verdiløst materiale

Vi bruker også avfall, eller verdiløst materiale på nye måter. Et tomt druebeger kan bli til et minidrivhus for spiring, yoghurtbeger er fine å bruke til å lage fuglemat i, og store pappkasser kan brukes tom båter, hytter og hus i barnas lek.

Miljøfyrtårn

Myrane Kanvas barnehage har vært miljøfyrtårn sertifisert siden 2013. Denne sertifiseringen innebærer at vi ivaretar miljøperspektivet i vår pedagogiske virksomhet. Samtidig er vi også forpliktet til å følge handlingsplaner knyttet til energiforbruk, avfallshåndtering, transport, helse og nærvær. Dette rapporterer vi årlig inn i et miljøregnskap.