7r3a0813
7r3a8125
7R3A5329
Myrane_ute_barn15_763x508

Skogen vår

Ser du skogen for bare trær?

I vår barnehage har vi en egen skog. For en som bare går forbi er den kanskje ikke så spesiell, men for barn og ansatte i Myrane Kanvas-barnehage er skogen vår noe helt unikt.I motsetning til lekeplassen forandrer skogen vår seg hele året. Mens apparatene og utstyret på lekeplassen står i ro, og tilbyr det samme uavhengig av når på året vi er der så kommer vi tett på årstidene og alle de forandringene som de byr på når vi er i skogen.

For oss er skogen vår en viktig pedagogisk arena som bidrar til at barn erfarer naturopplevelser de kanskje ellers ikke ville fått. I vår tid er barns hverdag mer enn noen gang planlagt og oppdelt i organiserte aktiviteter som styres av voksne. Når barn kommer ut i skogen er det viktig for oss at de får oppleve at hvor de i større grad kan gå hvor de vil og gjøre hva de vil. De har større plass rundt seg og vi ser at dette bidrar til at de opplever å føle seg fri og at de finner ro i lek og utforskning.

Gutt som klatrer i trær

Et univers for utforsking

I skogen utforsker barn med hele seg og naturen stimulerer alle sansene. Skogen kan vi se, høre, føle, lukte og smak. Skogen kan være varm eller kald. Den suser og rasler, drypper, knaser og knirker. Den har ulike mønster, farger og former. I naturen får barna erfaring med årsak og virkning. De kan se likheter og forskjeller, og lærer å se sammenhenger og helhet gjennom egne erfaringer og opplevelser. Opplevelser som sanses i et naturlig miljø¸ er unik på flere måter og slike opplevelser har stort læringsutbytte.

Når Barn får være i naturen stimuleres barnas nysgjerrighet og forskertrang. Naturen byr på utfordringer til alle barn uansett utviklingsnivå og ferdigheter, og alle kan mestre det å være i naturen. I skogen vår finnes det alltid noe barna kan bryne seg på, som de selv oppdager gjennom sin egen nysgjerrighet og vitetrang. Opplevelser i naturen gir naturlige grenser, naturlige utfordringer og naturlig mestringsopplevelse uten prestasjonskrav. Barna kan øve seg og gjenta ulike aktiviteter mange ganger uten at det oppleves som trening.

Gutt som balanserer på pinne

Skogen vår er stappfull av detaljer som er skreddersydd for den som er liten og nysgjerrig. I vår skog bor det ekorn, og vi har fuglekasser der ulike meiser lager rede. Vi har stubber og steiner, og under en ganske ubetydelig stein vet vi og barna et det finnes fantastiske skatter.

Når vi er sammen i skogen er fokuset vårt på det som skjer akkurat her og nå. Vi deler erfaringer og opplevelser. Når vi er opptatt av det samme, gir dette oss en naturlig inngang til å snakke om sammen. Når vi løfter på en stein og titter under den kan vi finne både, meitemark og skrukketroll. Når vi gjør slike oppdagelser sammen undrer vi oss sammen om det vi ser. Og store og viktige spørsmål som: «Hvordan klarte den marken å komme seg under den store steinen? Han har jo ikke noen armer!», dukker opp. Situasjoner som denne utfordrer både barn og ansatte til å ta i bruk språket, og gjennom aktiv bruk av språket utvikles barnas språk videre.

Bilde av to gutter som studerer bakken

Skogen byr også på et mangfold av muligheter til å bruke kroppen sin. Barn som utforsker, leker og beveger seg i skogen får øve seg på å koordinere utfordrende bevegelsesmønster, å balansere, klatre, krabbe, åle seg, løfte, skubbe og trekke.

I skogen opplever vi at barna samler seg om de prosjektene vi introduserer, men også at de selv setter i gang sine egne. Skogen er derfor en fin arena for å være kreative og for samarbeid. Samarbeid er ikke alltid lett, det hender det blir konflikter når noen ikke vil det samme, eller har samme tanker om prosjektet. Slike situasjoner gir oss også muligheten til å øve på det, til å hjelpe barn til å ta andres perspektiv, gi og ta og til å ordne opp.

Skogen vår er full av fantastiske muligheter for utforsking, lek og læring. Naturen har utfordringer alle barn uavhengig av alder og ferdigheter, og i utfordringer ligger det alltid utviklingsmuligheter. Når du går forbi skogen til vår barnehage ser den kanskje ikke så spesiell ut for deg, men for oss er skogen vår helt unik.

Bilde av barn som leker i skogen sammen med en barnehagelærer